X
تبلیغات
زولا

مطمئنا" یکی از بهترین سریال های کره ای که در ژانر حماسی رزمی ساخته شده سریال دیدنی جومونگ با بازی سونگ ایل گوک ( یوم جانگ ) هست که پرطرفدار ترین سریال در کره جنوبی توی مدت زمان پخشش ( 81 قسمت ) بود . در این سریال دیدنی ما با پرنس جومونگ ( با بازی سانگ ایل گوک ) آشنا می شیم که با اینکه اختلافاتی با برادرانش داره در مسند قدرت قرار داره و چیزی نمونده تا پادشاه کشور بشه که در همین حال متوجه رازی میشه که زندگی خودش و یک ملت رو بکلی عوض می کنه .

Episode 01 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 02 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 03 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 04 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 05 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 06 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 07 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 08 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 09 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 10 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 11 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 12 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 13 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 14 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 15 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 16 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 17 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 18 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 19 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 20 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 21 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 22 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 23 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 24 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 25 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 26 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 27 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 28 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 29 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 30 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 31 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 32 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 33 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 34 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 35 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 36 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 37 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 38 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 39 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 40 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 41 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 42 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 43 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 44 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 45 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 46 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 47 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 48 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 49 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 50 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 51 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 52 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 53 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 54 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 55 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 56 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 57 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 58 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 59 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 60 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 61 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 62 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 63 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 64 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 65 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 66 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 67 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 68 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 69 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 70 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 71 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 72 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 73 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 74 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 75 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 76 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 77 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 78 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 79 : Part 1 / Part 2 / Part 3

Episode 80 : Part 1 / Part 2 / Part 3

   Episode 81 : Part 1 / Part 2 / Part 3 

زیرنویس ها با فرمت idx , sub هستند

قسمتهای 1 تا 25

حجم  : 16 مگابایت

قسمتهای 26 تا 50

حجم  : 13 مگابایت

قسمتهای 51 تا 81

حجم  : 13 مگابایت